Ваші права на доступ до інформації

Ваші права на доступ до інформації чітко визначені у Законі України «Про доступ до публічної інформації», що був ухвалений ще в 2011 році. Згідно з цим Законом, публічна інформація – це будь-яка інформація, яка є в розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування, і яка не віднесена до інформації з обмеженим доступом. За отриманням суспільно важливої інформації Ви можете звертатися у будь-які органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також у всі підприємства, які володіють інформацією про стан довкілля, про якість харчових та інших продуктів, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися, або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян.

Ваші права на доступ до інформації про особу теж чітко описані згаданим вище Законом. Так, керуючий партнер Юридичної фірми Результат Максим Полішкевич підкреслює, – стаття 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядників інформації:

1) надавати її (інформацію – прим.) безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Для жителів міста Черкаси, як і для усіх громадян України, актуальним питанням лишається порядок оформлення інформаційних запитів про отримання інформації. Пам’ятайте, Ваші права на доступ до інформації можуть бути обмежені тільки:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, щоб запобігти заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Доступ до інформації про особу – досі питання дискусійне. У випадку, якщо Вам потрібно дізнатися інформацію про яку-небудь особу, то Вам доведеться довести, що така інформація має суспільне значення, а якщо ж Вас цікавить інформація про себе, то кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

Читайте також: Ваші права під час спілкування з поліцією

Читайте також: Захистити ваші права у магазині

 

всі новини