• актуалізації установчих документів

Увага! Усім неприбутковим організаціям! Для актуалізації установчих документів лишилося три місяці!

Для того, щоб неприбуткову організацію після 1 січня 2017 року не було виключено контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій, кожній з таких оргацій необхідно привести свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України. Копії нових установчих документів (зокрема – статуту) необхідно подати до контролюючого органу до кінця поточного року.


Зокрема, установчі документи повинні місти заборону розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Крім того статутом неприбуткової організації повинна бути передбачена передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
До неприбуткових організацій можуть бути віднесені бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди; спілки, асоціації, житлово-будівельні, дачні, садівничі та гаражні кооперативи (товариства), ОСББ, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам Кодексу.
Згідно з Постановою КМУ від 13.07.2016 № 440, Державна фіскальна служба повинна забезпечити надсилання до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, та завірених нею копій установчих документів організації.
Коментує Ольга Бадака, фахівець із реєстрації юридичних осіб усіх форм власності Юридичної Фірми Результат. Особисто я і мої колеги не радять чекати офіційного листа Державної фіскальної служби з вимогою щодо приведення установчих документів у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України. Оскільки існує певна формальна складова у Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій. Так, донедавна кодом ознаки неприбутковості був «0006». Зараз же, відповідно до чинних нормативно-правових актів, що регламентують Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, код ознаки неприбутковості змінено на «0032». Оскільки зазначений Реєстр по своїй суті є автоматизованою системою, то для неприбуткових організацій гостро постає потреба зміни коду, – в інакшому разі Реєстр просто не «підтягне» інформацію про Ваше підприємство чи установу, і з 1 січня 2017 року ваша установа може опинитися серед звичайних прибуткових із загальною системою оподаткування (18% від прибутку).
Отож, не зволікайте! Юридична фірма Результат з радістю допоможе Вам здійснити усі необхідні зміни. Телефонуйте (0472) 510047.

 

Читайте також: Антирейдерський закон – новини реєстрації
Читайте також: Як отримати статус учасника бойових дій
Читайте також: Ваші права на Спадкування за заповітом.
Читайте також: Ваші права. Шлюбний договір. Розподіл майна

всі новини