Спадкування за заповітом. Ваші права. Спадкування за законом. Частина 8-ма.

Спадкування  за  заповітом та спадкування  за законом є двома видами спадкування передбаченими чинним законодавством України.

Розділ1. Спадкування  за  заповітом.

Заповітом  є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї  смерті.

 1. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо особа не може особисто підписати заповіт (у зв’язку з хворобою або фізичною вадою), за її дорученням текст у її присутності підписує інша особа.
 2. Заповіт має бути посвідчений нотаріально або за відсутністю останнього заповіт посвідчується особою органу місцевого самоврядування або іншою посадовою, службовою особою:

 • Якщо ви перебуваєте в населеному пункті, заповіт може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.
 • Якщо ви перебуваєте у лікарні, текст заповіту, може бути посвідчений головним лікарем.
 • Якщо ви перебуваєте на судні, то заповіт може бути посвідчений капітаном цього судна.

(Ваші права. Статті 1251,1252 ЦКУ)

 1. Права заповідача
 • Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин.
 • Заповідач може позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.
 • Заповідач має право у будь-який момент скасувати заповіт та написати новий.

Спадкування за заповітом, коментує керуючий партнер Юридичної фірми Результат Максим Полішкевич: Існує статистика зловживання. Посмертно проводиться психіатрична експертиза та на підставі свідчень свідків і медичних довідок, часто підроблених, експертиза встановлює недієздатність заповідача і недійсність заповіту. Трапляються випадку, коли з’являються свідоцтва про шлюб за датовані за один – два дні до смерті заповідача.

 • Заповідач має право скласти секретний заповіт.

Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Заповідач подає заповіт в заклеєному конверті нотаріусові, конверт підписує заповідач. Після смерті заповідача нотаріус призначає день оголошення змісту заповіту.

Але є категорія людей, яким не зважаючи на зміст заповіту належить половина частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом:

 • Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця.
 • Непрацездатна вдова (вдівець).
 • Непрацездатні батьки.

Розділ 2. Спадкування  за законом

Крім заповіту ви можете отримати спадщину за законом, але існує порядок, хто першочергова має право на майно заповідача.

 • Спадкоємці першої черги: діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки
 • Спадкоємці другої черги: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.
 • Спадкоємці третьої черги: рідні дядько та тітка спадкодавця.
 • Спадкоємці четвертої черги: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.
 • Спадкоємці п’ятої черги: інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно/

Коментує Максим Полішкевич: Нотаріус перевіряє чи є спадкоємці першої черги, якщо є хтось із  спадкоємців першої черги,  право спадкування отримує перша черга. Якщо відсутні спадкоємці першої черги нотаріус перевіряє чи є спадкоємці другої черги. Така послідовність виначеня спадкоємців закріплена так відмитючи визначають спад від ЦКУ.

Зміна черговості спадкування:

Ви можете отримати право на спадкування на рівні черги, що отримало право на спадкування у випадку, коли ви протягом тривалого часу опікувалися, надавали допомогу спадкодавцеві, який перебував у безпорадному стані через хворобу, похилий вік тощо.

Прийняття спадщини

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Строк прийняття спадщини встановлений у шість місяців. Для того, щоб прийняти спадщину слід подати заяву про прийняття спадщини до нотаріусу (або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування).

Ключові моменти:

 • Заява при прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто або від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.
 • Якщо спадкоємець не подав протягом строку (6 місяців) заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її і доводити своє право має вже в суді.

Коментує Максим Полішкевич: У випадку пропуску строку прийняття спадщини, важливо довести в суді поважність причини пропуску. Загальними причинами пропуску строку вважаються: байдужість, фінансовий стан (неможливість сплатити вартість оформлення спадщини), законодавча необізнаність, проживає в іншій місцевості, але жодна з цих причин не вважаються поважними. Тому спочатку подбайте про подання заяви до нотаріуса для оформлення спадщини, можливість сплатити послуги нотаріуса у вас буде і пізніше.

Вартість оформлення спадщини:

1. Державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину 34 грн.

(2 неоподаткованих мінімуми доходів громадян відповідно до підпункту «ж» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» № 7-93 від 21.01.1993 р.)

2. Бланк свідоцтва про право на спадщину 6 грн.
3. Проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки.

(При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту)

51 грн.

 

(підпункт 3.4 Наказу Міністерства юстиції України № 1810/05 від 07.07.2011 р.)

4. Формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу. 51 грн.

 

(підпункт 3.3 Наказу Міністерства юстиції України № 1810/05 від 07.07.2011 р.)

5. Плата за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 68 грн.

 

(пункт 1 Наказу Міністерства юстиції України № 1994/5 від 29.12.2012 р.)

6. Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно(тобто плата за внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). 119 грн.

 

(7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно до підпункту «х» пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» № 7-93 від 21.01.1993 р.)

7. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі витягу. 120 грн.

 

(Постанова Кабінету Міністрів України № 1204 від 21.11.2012 р.)

8. Видача витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

 

(Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна. Це передбачено підпунктом 4.15 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України)

34 грн.

 

 

(Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України № 830 від 05.07.2004 р.)

Всього оформлення спадщини: 483 грн.

Не залежно від способу спадкування (спадкування за законом, спадкування за заповітом) до спадкоємця переходять і борги пропорційно отриманого спадку, але нагадуємо, що спадкоємець крім права прийняти спадщини має право відмовитись від успадкування.

 

Читайте також: Як отримати статус учасника бойових дій
Читайте також: Ваші права. Шлюбний договір. Розподіл майна
Читайте також: Ваші права на роботі
Читайте також: Ваші права під час спілкування з поліцією
Читайте також: Ваші права на доступ до інформації

всі новини