• Юридичні послуги
  • Юридичні послуги
  • Юридичні послуги

Обговорення “Дорожньої карти земельної реформи” у Черкасах

Днями у місті Черкасах відбулося перше регіональне обговорення дорожньої карти земельної реформи за участю незалежних експертів, представників профільних міністерств, аграріїв та власників земельних паїв. Земельна реформа є однією з пріоритетних реформ та програм, визначених стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», що схвалена указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.
Найбільш дискусійне питання, яке зараз перебуває на порядку денному – це зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Представники великого та середнього агробізнесу висловлюються здебільшого проти зняття мораторію, очевидно побоюючись за діяльність їхніх господарств. На думку аграріїв, викуп конкурентами навіть невеликої частини земель, що знаходяться в користуванні належних їм підприємств, може нашкодити їхньому бізнесу. Прихильники ж зняття мораторію наголошують на тому, що продаж землі сільськогосподарського призначення безумовно вигідний селянам – власникам земельних паїв.
Не менш важливе питання – це приведення в дію механізму аграрних розписок. ЗУ «Про аграрні розписки» був прийнятий ще у 2012 році, однак пілотний проект застосування аграрних розписок запущений лише в цьому році в Полтавській області. Як працює механізм? Постачальник забезпечує аграрія насінням або засобами захисту рослин, за які другий зобов’язаний розрахуватися майбутнім урожаєм. Аграрна розписка має бути зареєстрована нотаріусом в реєстрі аграрних розписок. Після виконання зобов’язання по аграрній розписці кредитор повертає її аграрію і вона погашається з обов’язковою поміткою в реєстрі.
Також зміни торкнулися ЗУ «Про оренду землі» в частині визначення істотних умов договору оренди землі, до таких умов належать:
– об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
– строк дії договору оренди;
– орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. У разі, якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.
Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).
Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років.
Право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих прав.
Також було прийнято закон, щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою, який:
– уніфікує всі види землевпорядної документації;
– визначає їх склад, зміст та назву;
– визначає перелік суб’єктів, які узгоджують та затверджують конкретну землевпорядну документацію.
За останнє півріччя багато правових позицій щодо земельних правовідносин було викладено в рішеннях Верховного Суду України.
1. Розірвання договору оренди земельної ділянки.
Відповідно до чинного законодавства договір оренди земельної ділянки може бути розірваним у випадку, якщо земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням. Той факт, що земельна ділянка не використовується орендарем у певний період часу, не є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки.
2. Підстави, що порушують переважне право орендаря.
Підставами, що порушують переважне право орендаря є:
– якщо орендодавець уклав договір оренди із новим орендарем, в той час, як отримав письмове повідомлення попереднього орендаря про намір поновити договір оренди;
– якщо орендодавець уклав договір оренди із новим орендарем на тих самих умовах, які запропоновані попереднім орендарем при бажанні поновити договір оренди;
– якщо орендодавець уклав договір оренди із новим орендарем, а підставою відмови попередньому орендарю у поновленні договору оренди стало те, що орендодавець повідомив попереднього орендаря про необхідність використання орендованої землі для власних потреб.
3. Поновлення договору оренди землі.
Договір оренди землі поновлюється за наявності наступних юридичних фактів: орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою; орендар належно виконує свої обов’язки за договором; відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди; сторони укладають додаткову угоду про поновлення договорів оренди.
4. Орендна плата за землю.
Нормативно грошова оцінка земель є обов’язковою для визначення розміру орендної плати за землі державної та комунальної власності.
Крім усіх змін, що вже внесені до нормативно правових актів та правових позицій Верховного Суду України є ще проекти, які чекають своєї черги на запровадження. Зокрема, це проект ЗУ «Про консолідацію земель» та проект ЗУ «Про ринок земель», які, у разі їх прийняття, внесуть значні зміни в агропромисловий сектор. Ці проекти спрямовані на розроблення комплексу заходів в економічно обґрунтованому об’єднанні земельних ділянок всіх форм власності, що призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, сформовані в процесі виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), та/або зміні їх меж, угідь з метою створення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь яких забезпечують стале землекористування.
Тож, як ми бачимо, шлях реформування аграрного сектору довгий та тернистий, проте без змін немає майбутнього.

З повагою та найщирішими побажаннями
керуючий партнер
Юридичної фірми Результат Максим Полішкевич
 
 

всі новини